پنجمین جنگ

تهاجم نرم یا همان پنجمین جنگ

چرا پنجمین جنگ...؟

سیر تاریخی تهاجم فرهنگی غرب و شرق بر تفکر اسلامی : در این هزار چهارصد و اندی سال، مجموعاً پنج بار: اولین تهاجم، ورود اسرائیلیات به دین بود که در صدر اسلام و توسط یهودیان تازه‏مسلمان روی داد. آنان عمداً یا سهواً مبانی یهودیت را بر دین اسلام تزریق کردند و اولین ریشة التقاط را بنیان نهادند.دومین تهاجم، نفوذ کلام و تئولوژی مسیحی به درون تفکر اسلامی بود در قرن اول هجری. امروزه اگر در جهت اثبات اصول و مسائل دین، تفکری ورزیده شود، کلام نامیده می‏شود که در بهترین حالت، تفکر انسان بر آیات و روایات اولویت و ارجحیت دارد.سومین تهاجم در زمان مأمون عباسی و توسط او صورت گرفت. مأمون در این دوره برای مقابله با تفکر جعفری، نهضتی به‏راه انداخت و در دارالحکمة بغداد به ترجمة آثار فلسفی یونان دست یازیدچهارمین تهاجم، یا به عبارت بهتر انفعال، گرایش مسلمانان به صوفی‏گری و میستی‏سیسم بود به علت شکست‏ها و یأس‏های سیاسی. این گرایش نباید با عرفان اشتباه شودپنجمین و فعلاً واپسین تهاجم، ورود متجاوزانة تفکر مدرنیسم به اسلام است که  ورود ثمرات عینی مدرنیته نیست. بلکه این همان تهاجم نرم فرهنگی یا ورود به عرصه تفکرات اجتماعی درتمامی زمینه ها وتغییر آنها باب میل آنها می باشد. اما امروز ...از میان این تهاجم‏ها و خطرهای نام‏برده، برخی نابود و برخی دیگر خنثی یا دفع شده‏اند. ولیکن تهاجم همچنان به قوت خود باقیست. چراکه دشمن از طرقی دیگر به تجهیز خود پرداخته است و امروزه برخی از این راه‌های جدید، درحال آشکار شدن هستند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 فروردین1390ساعت 0:0  توسط سجاد.ع  | 

منظور دقیق از ولایت مطلقه فقیه چیست؟ آیا محدوده این مطلق بودن بی‌نهایت است؟

تعریف ولایت مطلقه این است:

" ولایت فقیه شامل همه آن ولایتهائی می شودکه امام معصوم ع برای اداره جامعه بر جامعه داشته است ". 

این تعریف ولایت مطلقه فقیه نزد استوانه های فقه و فقاهت در طول تاریخ تشیع است. بنابر این هرگاه در مطالعات فقه سیاسی به کلمه مطلقه بر می خوریم

معنای عام و شامل می دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما یک سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که " چرا می گوئیم : برای اداره جامعه ؟ ".

در پاسخ می گوئیم: زیرا امام معصوم ع سه ولایت کلی بر جامعه دارد:

۱- ولایت تکوینی ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود)
2- ولایت در امور شخصی مردم ( که این نیز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود). یعنی اینکه فقیه حاکم نمی تواند بدون استناد به یک مصلحت اجتماعی به کسی بگوید اموالت را در اختیار دولت بگذارو یا به مردی بگوید برو و همسرت را طلاق بده.

۳- ولایت در اداره امور جامعه ( که به 9 نوع تقسیم می شود) وما در اینجا به این مهم می پردازیم که کدامیک از این ولایتها از امام معصوم (ع) به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود و کدامیک منتقل نمی شود. ولایتهای امام معصوم ع عبارتند از:
۱- ولایت در پذیرش

۲- ولایت در فتوا 
-

۳ولایت در تعیین موضوعات 
۴- ولایت در قضاء

۵ولایت در اجرای حدود

6- ولایت درزعامت و رهبری 

7- ولایت در تصرف 

8- ولایت در امور حسبیه


9- ولایت دراذن و نظارت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 بهمن1390ساعت 16:19  توسط سجاد.ع  | 

بخشی از سخنرانی امام خامنه ایی

"من در اينجا، در جوار مرقد مطهر امام، در جوار ارواح طيبه شهدائى كه در اين گلزار معنوى - بهشت زهرا - به خاك سپرده شده‌اند، شهادت مي‌دهم كه ملت ما اين راه را خوب حركت كرده است، راه امام را حفظ كرده است. من به چشم مى‌بينم و مي‌توانم گواهى بدهم كه جوانان انقلابى امروز ما، از جوانان انقلابى آغاز انقلاب، اگر از لحاظ ايمان و تقوا و استحكام عقيده بهتر نباشند، عقب‌تر نيستند. من از صميم قلب و از بن دندان گواهى مي‎دهم و اعتقاد دارم كه بهترين نقش را مردم ايفا كرده‌اند؛ ارزشها را نگه داشته‌اند، حفظ كرده‌اند و پاى آن ايستاده‌اند؛ مردم بودند كه نقشه‌هاى دشمنان ما را خنثى كردند ".
+ نوشته شده در  دوشنبه 16 خرداد1390ساعت 19:35  توسط سجاد.ع  |